Kapitalfremskaffelse Financial Advisor

Kapitalfremskaffelse

Copenhagen Corporate Finance har ageret eksklusiv rådgiver for AidanN ApS relateret til deres AI-baserede investeringsfond AidanN US Equities ESG A/S.

AidanN US Equities ESG investerer i aktier med en ESG-profil indeholdt i aktieindekset S&P 500. Fonden udvælger aktier på baggrund af kvantitative analyser baseret på kunstig intelligens (AI), hvilket giver mulighed for at analysere store mængder markedsdata og foretage datadrevede beslutninger.

Formålet med investeringsfonden er at minimere porteføljens volatilitet (risiko), samtidig med at der opnås et positivt årligt afkast, hvert år. Dette realiseres ved at have både lange og korte positioner udvalgt på baggrund af tekniske analyser, trends og handelsmønstre. Ved hjælp af backtesting har denne strategi over en periode leveret et bedre årligt afkast end S&P 500 med en langt lavere risiko og lavere maksimal drawdown.

Selskabet bag AidanN ledes af stifterne CEO Nicolai Winding og CTO Thomas Zheng, hvor sidstnævnte sidder i San Diego, USA sammen med sit team af udviklere. Den daglige ledelse er understøttet af en kompetent bestyrelse med erfaring fra den finansielle sektor, heriblandt Thorleif Krarup (Tidligere CEO for Nordea), Niels-Ulrik Mousten (Bestyrelsesmedlem i PFA, Nykredit Invest m.fl.), Georg Andersen (tidligere direktør for Nykredit Markets) og Erik Urskov (CEO for Copenhagen Corporate Finance).

Udover at levere et højt risiko-justeret afkast, ønsker AidanN at foretage investeringer, der bidrager til økonomisk vækst på et bæredygtigt grundlag. Derfor benytter AidanN US Equities ESG en screeningsproces, der sikrer at alle investeringer lever op til fondens ESG-krav. Der investeres derfor ikke i våben, tobak eller termisk kul samt virksomheder, som ikke lever op til FN’s Global Compact mål, der dækker menneskerettigheder, miljø, arbejdsstandarder, forretningsetik og antikorruption.