Kapitalfremskaffelse Financial Advisor

Kapitalfremskaffelse

Copenhagen Corporate Finance har været eksklusiv finansiel rådgiver for AidanN i forbindelse med den gennemførte kapitaludvidelse fra ny seed-investor.

AidanN's ambition er at etablere en investeringsfond, der vil investere i det generelle amerikanske aktiemarked i form af aktier indeholdt i aktieindekset Standard & Poor's 500. Målet er at levere positive årlige afkast samt at yde beskyttelse via begrænsede kurstab i et faldende marked. AidanN anvender kunstig intelligens (AI) ved analyse af aktier samt udvælgelse, sammensætning og styringen af porteføljen. 

AidanN har over de seneste år udviklet investeringsmodeller, hvor der udvælges aktier og træffes investeringsbeslutninger på baggrund af kvantitative analyser, som er baseret på avancerede selvlærende algoritmer (kunstig intelligens). Brugen af kunstig intelligens gør det muligt for fonden konstant at analysere meget store mængder markedsdata. Porteføljens sammensætningen foretages ved, at eksponeringer og allokeringer bestemmes af historiske standardafvigelser og efter teorien om optimale porteføljer.

Kapitalfremskaffelsen har sikret fundamentet for den tekniske udvikling og klargøringen til etableringen af en ny dansk hedgefond.