Salg af virksomhed Trusted Advisor

Salg af virksomhed

Copenhagen Corporate Finance har ageret særlig rådgiver for 3C GROUPS i forbindelse med deres salg af 3C Odense Erhvervspark A/S til Coop Danmark A/S, herunder varetaget den daglige koordinering og indgået i detailprocessen med mægler m.fl.

3C Odense Erhvervspark er et ejendomsselskab, primært bestående af et stort moderne logistikcenter på 72.400 m², der ligger centralt langs den fynske motorvej. 

Ankerlejer og køber er Coop, som fra centret distribuerer både dagligvarer og nonfood til det meste af Danmark. Odense Nonfood Center er bygget i 2008-10, og Coop har været lejer siden 2009, ligesom logistikcentret blev udvidet i 2012. 

Udover Coop er de nuværende lejere Roulunds Breaking, Desmi Ro-Clean, Roulunds Energy, Raunstrup og 3C GROUPS.

Handlen er en markant transaktion i logistiksegmentet i Danmark, og Copenhagen Corporate Finance har haft en central rolle i gennemførelsen af beauty contest blandt mæglere, udvælgelsen af potentielle købere i budprocessen samt ydet støtte under due-diligence med henblik på at sikre det rette beslutningsoplæg for 3C GROUPS.

Den præcise salgspris er ikke offentliggjort.