Nyhedsbillede

29. januar 2021

AidanN indgår samarbejde med HC Andersen Capital

AidanN, som er forvalter af alternative investeringsfonde, har indgået et samarbejde med HC Andersen Capital om Digital Investor Relations. HC Andersen Capital tilbyder at digitalisere relationen imellem selskaber og investorer for derved at gøre selskaber mere synlige over for investorer. Deres digitale løsning skal gøre det lettere at finde oplysninger, analyser og interviews med ledelsen for herved at gøre investors beslutningsgrundlag mere overkommeligt og bedre. Behovet for Digital IR er øget markant, da gennemførelsen af investormøder, roadshows mv. er blevet vanskeliggjort efter covid-19.

Både AidanN og HC Andersen Capital har bygget deres forretningsmodel op omkring en digital platform, hvorfor begge selskaber ser stor værdi i samarbejdet. AidanN håber samarbejdet kan være med til at øge investorers kendskab til AidanN og fonden AidanN US Equities ESG samt investorernes fordele ved at inkorporere fonden i deres porteføljer.

Første skridt i samarbejdet forventes at blive en event i form af et webinar om AidanN.

AidanN US Equities ESG A/S er en AI-drevet investeringsfond, som investerer i aktier med en ESG-profil indeholdt i aktieindekset S&P 500. Formålet med investeringsfonden er at minimere porteføljens volatilitet (risiko), samtidig med at der opnås et positivt årligt afkast. Dette realiseres igennem en long-short strategi på baggrund af omfattende kvantitative analyser baseret på kunstig intelligens (AI), hvilket giver mulighed for at analysere store mængder af markedsdata og foretage datadrevne beslutninger.

Copenhagen Corporate Finance er engageret af AidanN til at varetage formidling af fonden og har været primus motor i etableringen af samarbejdet mellem AidanN og HC Andersen Capital.