Rådgivning om virksomhedshandler og aktivt ejerskab

 

Vi yder salgs- og købsrådgivning samt bringer partnerne sammen

Køb/salg af virksomheder

Køb/salg af virksomheder

Copenhagen Corporate Finance rådgiver om køb/salg af virksomheder

Vi yder rådgivning til virksomhedsejere om helt/delvist salg af deres virksomheder. Vi tilrettelægger en styret og veldokumenteret salgsproces samt skaber kontakt til de relevante potentielle købere med henblik på at sikre optimal værdiskabelse samt eksekvering. 

Som led i processen bliver der fokuseret på det mest hensigtsmæssige match i form af stand-alone salg til ny investor, private equity fond eller eksisterende markedsdeltagere med potentiale for konsolidering via vertikal eller horisontal integration.

Ved køb af virksomheder bistår vi køber med markedsscreening samt rådgivning i budprocessen baseret på købsmandater, herunder rådgivning ved bl.a. management buy-outs.

Copenhagen Corporate Finance koordinerer processen i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere såsom revisor, advokat og pengeinstitut.

Aktivt ejerskab

Vækst - inspiration - engagement og aktivt ejerskab går hånd i hånd

I vores rådgivning sætter vi aktivt ejerskab i centrum. For mange vækstvirksomheder og deres stiftere er det afgørende, at der hentes inspiration udefra, tilføres nye kompetencer samt at det kapitalmæssige fundament for realisering af vækstambitionerne sikres.

Ofte vil vækstvirksomheder ikke kunne rejse den fornødne kapital fra pengeinstitutter mv., hvorfor tilførsel af egenkapital fra nye investorer via et delvist salg af virksomheden vil være den mest farbare vej.

Copenhagen Corporate Finance vil i vores rådgivning sætte kapitalbehov og det aktive ejerskab i centrum, hvor vi sammen med ejerne vil bidrage til fundamentet for realisering af virksomhedens strategi. Som led i f.eks. et delvist salg til nye investorer vil rådgivning kunne omfatte sammensætning af en ny professionel bestyrelse og fokusering af strategien.

Tombstones

Salg af Draware A/S Financial advisor

Salg af Draware A/S

Copenhagen Corporate Finance har været eksklusiv finansiel rådgiver til Draware A/S i forbindelse me…

Læs mere
Salg ejendomsselskab Trusted Advisor

Salg ejendomsselskab

Copenhagen Corporate Finance har ageret særlig rådgiver for 3C GROUPS i forbindelse med deres salg a…

Læs mere